Pages

header 2Friday, April 20, 2012

Trend: Geometric part 2 / Тренд: Геометричен част 2

One place that all new trends are implemented right away in a creative manner is etsy - online shop for vinage and handmade. I love to browse there to buy or just for inpiration. There are some items with geometric forms that I included in a Treasury list, called 'I love geometry / Presents for everyone under $20'. As you see the geometric trend in in jewellery, cloths, textile, interior, decoration, fashion acesessory and ect. You could use them as shown in part 1 of the post or just enjoy!

Едно място където новите трендове се усвояват веднага с творчески подход е etsy - онлайн магазин за винтиж и хендмейд стоки. Аз обичам да разглеждам за вдъхновение или за покупка. Там се намират много вещи с геометрични форми, които включих в списък със съкровища /Treasury list/, който се казва "Обичам геометрията - Подаръци за всеки под $20". Както виждате геометричния тренд е във бижута, дрехи, декорация, текстил, интериор, модни аксесоари и т.н. Може да ги използвате както е показано в част 1 или просто да се насладите!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...