Pages

header 2Saturday, June 30, 2012

Star Wars in LikeFreja / Междузвездни войни в LikeFreja

My last project is not really my style but was a lot of fun and I have to share it with you. This were Princess Leia and Master Yoda Hats! The challenge was to find the rigth material as color and structure as we are in the middle of the summer and I had winter pattern. Eventually I chose a cotton tarn with a touch of viskose for more natural effect. Look  at the results and how cute is my son's pink pony as a model:) A great model HE IS:)))

Последният ми проект не е точно в стила ми, но беше много забавен и трябва да го споделя.  Шапка Принцеса Лея и Учителя Йода! Предизвикателството беше да намеря правилния материал за да постигна цвета и структурата, а и имах описание на зимен модел.    Накрая избрах памучна прежда с малко вискоза за естествен ефект. Погледнете резултатите и колко е сладко розовото пони на сина ми като манекен:) Страхотен модел ТОЙ Е!


Tuesday, June 26, 2012

Etsy Front Page / Първа страница на Etsy

My tribal hot pink neckalce made it! It went to the most visible place in Etsy - Front Page. For all sellers, there it is no bigger and wanted gift! Front page means your product is one of the hot trend and will make to your shop good advertising. Below is the whole collection with my half-face! Мойта племенна розова огърлица го постигна! Отиде на най-видимото място в Etsy - първа страница. За всички продавачи, няма по-голям и желан подарък! Първа страница означава, че продукта ви е в съзвучие с последните трендове и ще направи добра реклама на магазина ви. По долу е цялата колекция, в която присъства и моя профил:) 

Monday, June 25, 2012

Monday Mood Board / Понеделнишко настроение


Last week taught me that the most unexpected color combinations could be wonderful. It is important only to have some self-confidence to make them work for you! Enjoy the week this pretty gifts collected for you! 

Миналата седмица научих, че и най-необичайните цветови комбинации, могат да бъдат чудесни. Важно е единствено да имаш самочувствие да ги накараш да работят за теб! Насладете се на седмицата и на красивите подаръци, които съм избрала за вас!


More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.
Повече хубави подаръци от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерита на блога  star-of-the-east.

Friday, June 22, 2012

Sclupture For Childnen / Склуптура за деца
One perfect example of functional art  is the crochet play ground of Japanese textile and fiber artist Toshiko Horiuchi Macadam. She is currently based in Halifax, Canada where she teaches “fiber, fabric, fashion” at NSCAD.
I like a lot, the circumstances under which she was inspired to create this amazing sculpture for children. Of course the muse came by incident. Two children came into the gallery where she had exhibition and asked to play with the displayed art. Toshiko agreed and watch how her work came alive. The transformation of her work make her feel as she found new dimension. So soon the Sculpture for children was made and exhibited in a very original building, designed by the Japanese firm, TIS & PARTNERS for Japan’s Hakone Open-Air Museum.

Един идеален пример за функционално изкуство е плетената на една кука детска катерушка от японската текстилна художничка Тошико Хориучи Макадам. Понастоящем, тя преподава в Халифакс, Канада, "влакно, плат, текстил" в NSCAD.
Харесвам много и обстоятелствата, при които тя се вдъхновила за създаването на тази невероятна скулптура за деца. Разбира се музата дошла по случайност. Две деца влезли в галерията, където излагала и попитали дали могат да си поиграят с изложената творба. Тошико се съгласила и видяла как творбата и оживяла. Трансформацията на нейната работа я накарала да се почувства като открила ново измерение. Така, Скулптура за деца била създадена и изложена в твърде оргиналната сграда, проектирана от японската фирма  TIS & PARTNERS за японския музей на открито Хаконе Hakone Open-Air Museum.


Wish you nice weekend!
Freja

Monday, June 18, 2012

Monday Mood Board / Понеделнишко настроение

Today is Monday and I am going to dive in one busy week, so the best thing I can think of to help myself is to plan all my tasks. The best part is that I am feeling ready for a slight change after 2 years of babysitting in focus. Have a nice week and enjoy my mood board and go and visit this pretty shops.

Днес е понеделник и ми предстои да се гмурна в една много заета седмица, така че най-доброто, което мога да направя за себе си е да планувам. Най-доброто обаче е че се чувствам готова за тази лека промяна след две години по майчинство. Желая ви хубава седмица и се насладете на мудборда ми и разгледайте тези хубави магазини.

4. Chocolate brown hoop earings

More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.

Повече хубави подаръци от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерита на блога  star-of-the-east.

Monday, June 11, 2012

Monday Mood Board Happy End Story / Понеделнишка настроение Разказ с щастлив край

This week I am in a mood only for good news and nice happy end stories. Be nice to each other and enjoy live:) Have a week full of hope and love:)
Тази седмица съм настроена само за добри вести и истории с щастлив край. Бъдете мили едни към други и се наслаждавайте на живота. Желая ви седмица, изпълнена с надежда и радост:)


1. Statement necklace - azulado
2. Anchor Earrings - JujuTreasures 
3. Handmade Journal - ArjatisDaughter 
4. Girl With A Fish - siret 

More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.

Повече хубави подаръци от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерита на блога  star-of-the-east.Friday, June 8, 2012

Handmade Mode - Issue 1

This Friday, I have the pleasure to share with you issue 1 of a Handmade mode magazine. Very pretty magazine featuring mainly european artists, selling in Etsy and part of European street team. I will read every letter there as I am curious person. Pay special attenion to the Bulgarian thread-DueAlberi.
Thank you Sandra /azulado/ for making it real:)
Happy Friday and perfect weekend!
Този петък имам удоволствието да ви представя първи брой на списание Handmade mode Много красиво списаниe, даващо поглед главно върху европейски творци, продаващи в etsy и част от европейския уличен отбор. Ще прочета всяка буквичка, тъй като съм много любопитна. Обърнете специално внимание на българската следа -DueAlberi.
Благодаря ти Сандра /azulado/, че го реализира! 
Щастлив петък и идеален уикенд ви желая!


Monday, June 4, 2012

Monday Mood board / Понеделнишко настроение

Blue and yellow for the office, for the beach, for sunny weekend and rainy day...My choices are from European Street Team shops on Etsy. Enjoy and as you ask for more go to star-of-the-east blog. There is something from my shop this week.

Синьо и жълто за офиса, за плажа, за слънчев уикенд и дъждовен ден...Моите избраници са от Европейския отбор в Etsy. Насладете се и ако искате още отидете на star-of-the-east blog. Тази седмица има нещичко и от моя магазин.

 Friday, June 1, 2012

Happy Weekend

Happy weeknd and don't be angry at the smoking restrictions. Smoking really kills! And this restriction is better than just written words and slogans:)

Щастлив уикенд ви желая и не бъде гневни на забраните за пушене. Пушенето наистина убива! Ограничаването на пушенето е правилна крачка, не е просто надпис на кутията.

Meredith Lyon collection

New Stuff Ready For My Shop / Нови неща, готови за магазина

Summer mood with my new crochet items - Scarfy for neck and head, sunny orange necklace, blue necklace - bracelet and experimentally dyed star. Hope you like them:)


Лятно настроение с новите ми плетени на една кука неща - Шалче за главата или вратлето, огърлица слънчев портокал, синя огърлица-гревна и експериментално боядисана звездичка. Надявам се ви харесват!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...