Pages

header 2Wednesday, July 25, 2012

DIY T-Shirt Halter / Направи си сам блуза през врата

 If you have only man t-shirt on an desert island or in his apartment you don't have to be a girl in a sack. Just grab the scissors and make a nice and girly top:) The tutorial is taken from wobisobi.blogspot.com 
Where there is more...

Ако ви се намира само мъжка тениска на пустинен остров или в неговия апактамент, не се примирявайте да изглеждате като момиче в чувал. Просто грабвате ножицата и правите хубава дамска блузка. Как се прави е взето от wobisobi.blogspot.com . Там има и още...


Let's SWAP Handmade / Нека разменим хендмейд


If you admire handmade and you are crafty yourself, wouldn't be great to swap? This is what we do at we-swap blog.
The rules are simple - You send your application with short explanation, great pictures and what you desire to swap for and you get suggetions and agree on a swap at the blog!

You are welcome to visit and see the open swaps and to become a member of WE_SWAP community!

Ако се възхищавате на ръчната изработка и самите вие се занимавате с хендмейд, няма ли да е страхотно да направите размяна? С това се занимаваме на блога we-swap
Редът е прост - Изпращате вашето предложение с кратко описание, красиви снимки и за какво бихте иска ли да размените и получавате предложения, за да уговорите размяната на блога!

Заповядайте и вижте отворените предложение за размяна, станете част от WE_SWAP обществото!

Tuesday, July 24, 2012

GIVEAWAY on evie-s.com blog

Today is the last chance to win a necklace from my shop and great summer bag! Hurry and go to Evie's great blog giveaway - it is cool to sponsor one of my favotite blogs!


Monday, July 23, 2012

Monday Mood Board The Kid and The Sea / Понеделнишко настроение - Детето и морето

Едно тюркоазено море за едни безкрайни игри, едно топло лято за незабравими приключения, едно свобода за едно щастливо дете...
A turquoise sea for endless play, a warm summer for unforgettable adventures, a freedom for a happy kid...
More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.
Повече хубави находки от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерите на блога  star-of-the-east.

Saturday, July 21, 2012

Bio Garden YUM / Био градина


One gift that only summer can make you is the bio garden. The pictures are from 5 days ago so today I expect some progress and even more tasty salad:)
Един подарък, който само лятото може да направи е био градината. Снимките са от преди 5 дена. Очаквам напредък и още по-вкусна салата:)


Wednesday, July 18, 2012

A Walk In My City / Разходка в моя град

Sometimes I really hate my city Sofia, but most of the time I love it! It is one of the ancient capitals in Europe /only Athens is older, can you believe it?/ and one of the biggest. But today not the statistics but the art make me proud of it. 
On one of the longest streets crossing the centre, all electric switchboards became canvas for Bulgarian artists. It makes the Rakovski street a gallery under the sky and the walk very pleasant and full with discoveries:) 
Here are some pictures taken by my precious friend, Bilyana. Take a minute and look at her paintings and like her, here

Понякога наистина мразя София, но през повечето време си обичам града. Той е от най-старите столици в Европа /само Атина е по-древна, можете ли да повярвате? / и една от най-големите. Днес обаче не статистиката ме кара да се гордея, а изкуството.
Една от най-дългите улици прекосяващи центъра на града е преобразена. Всички електрически кутии са платно за български художници. Тома прави Раковски галерия под небето и разходката по нея, пълна с открития:)
Ето няколко избрани снимки, направени от моята безценна приятелка, Биляна. Отделете малко време и разгледайте нейните картини тук.Monday, July 16, 2012

Monday Mood Board - Summer Jewels / Понеделнишко настроение - Летни бижута


Some inspiration from me for the summer jewels - for the office, for the beach, for a festival, for a date:
Малко вдъхновение и от мен за летните бижута - за офиса, за плажа, за рок концерт, за среща:

More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.
Повече хубави находки от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерите на блога  star-of-the-east.Monday, July 9, 2012

Monday Mood Board - Silver and Gold / Понеделнишко настроение - Злато и сребро

For the serious knitters there are more precious things than dimonds and gold. Today I choose some stuff that could be very valuable gift for such people.
За сериозните плетачи, има по ценни нещо от диаманти и злато. Днес моя избор за много добри подаръци за такива хора е:More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.
Повече хубави подаръци от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерита на блога  star-of-the-east.

Friday, July 6, 2012

Summer Sale / Лятна разпродажба

New summer delights in the shop and 15% off with coupon code: s15freja
Нови летни глезотии в магазина и 15% отстъпка с купон s15freja

Monday, July 2, 2012

Monday Mood Board / Понеделнишко настроение

I am in a mood for bright and sweet summer delights:) It is time to put some color and go out in vacation:)
В настроение съм за ярки цветове и сладки удоволствия:) Време е да сложим малко цвят и да излезем във ваканция:)

More nice finds from etsy, arranged like mood boards, could be found on star-of-the-east blog.
Повече хубави подаръци от etsy, аранжирани в настроения, можете да намерита на блога  star-of-the-east.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...