Pages

header 2Wednesday, February 29, 2012

Spring is Near / Пролетта е близо

We Are Breed Knitting / Отглеждаме плетива

Roof Access
Nowadays, design serves both mass production of low cost clothes, and exquisitely tailored and expensive fashion, made with craftsmanship. Breed Knitting is company that states it lies somewhere in between. They are crafting their products and later on use the power of industrial production allowing for healthy co-existence of both paradigms. Here is their FW2012-13 collection, presented in a creative and trendy way, reminding me of a mood board.
В наши дни дизайнът се прави главно за масово производство на дрехи, целящо ниска изходна цена и за истинска майсторска изработка на мода, която може да бъде доста скъпа.
Breed Knitting е фирма, която заявява, че стои между тези две крайности. Те изработват майсторски продуктите си и след това използват възможностите на индустриалното производство като по този начин позволяват и на двете идеологии в дизайна да им служат по здравословен начин.
Тук е тяхната колекция Есен Зима 2012-13, представена по много творчески и актуален начин, напомнящ за муд борд.

College
Marine

Moustache

Sunday, February 26, 2012

Star Mittens / Звездни ръкавици

Perhaps you remember my hat Winter Sky. I have to tell you that now it got followers - fingerless mittens with embroidered stars. The knitter should take care for her hands.

Може би си спомняте моята шапка Зимно небе. Трябва да ви кажа че тя се сдоби със сподвижници - ръкавички без пръсти с бродирани звезди. Плетящата трябва да се грижи за ръцете си.


Wish you nice thoughts
Sweet Bay

The Forest Elf's Hat / Шапката на Горската фея

The Forest Elf's Hat  is a small project for a sping crochet hat for a sweety, born on 1 of March two years ago. The yarn contains wool and acril, the hook is 4.5mm and the pattern could be find here.
I hope my little friend would wear the hat with pleasure and to help the elves to wake up the forest from its winter sleep.

Шапката на Горската фея е малък проект за пролетна шапка на една кука за една сладурана, родена на 1 март преди 2 години. Преждата (Престиж), съдържа вълна и акрил, куката е 4.5 мм и модела е от тук.  Надявам се да я носи с удоволствие и да помага на феите да събудят гората от зимен сън.

Wish you nice thoughts
Sweet Bay

Saturday, February 25, 2012

Mood Boards / Табло на настроението

The mood board is visually stimulating tool that give good idea about the theme, the color, the shape and the feel of the project without the need to elaborate. Mood boards are widely used by designers to help them organize thoughts and to collate ideas and on a later stage to sell their project and gain commission.
I think good mood boards are beautiful by themselves too and I am willing to make them just because.


Муд бордът /табло на настроението/ е инструмент за визуално стимулиране, който дава добра идея за темата, цвета, формата и усещането на проекта, без да е претрупан. Муд бордовете са много използвани от дизайнерите, за да им помогнат да си подредят мислите и за да съпоставят идеи и на по-късен етап се използват при продажбата на проекта и получаването на комисионната.
Аз си мисля, че добрите муд бордове са красиви сами по себе си и съм склонна да ги използам проста така...

near the desk / близо до бюрото
knitting mood board / за плетене

on the wall / на стената

mobile mood board / мобилен муд борд

Wish you nice thoughts
Sweet Bay

Wednesday, February 22, 2012

Style Me Spring / Дай ми пролетен стил


The new issue of the online magazine Llamas Valley. Enjoy!
Новия брой на онлайн списанието Llamas Valley. Приятно четене!

image: Llamas Valley

Tuesday, February 21, 2012

Bunny stories / Заешки истории

Ambika Friendly Furs is a collection of crocheted, cruelty-free angora wearables – all handmade. I like it very much and not only because of the gorgeous designs but as it is one super fine and clever alternative of fur which I never will wear.
Ambika discovered her source for fiber one day when meeting two angora rabbits at a local country fair. So she left her crocheted bikini business and small apartment in NY behind and became fully immersed in raising angora rabbits.
Ambika's rabbits are sheared every three months, which is when they naturally molt and their fibers are the longest – allowing for a stronger and denser yarn. Ambika cooperates only with farmers that have less then twenty rabbits, so that they can have daily human contact, enough space to roam free and exercise, and adequate attention can be afforded to their diet. What can I say...really good way to get the best of nature.
Ambika Friendly Furs е колекция от ръчно плетени на една кука облекла от ангора, добита без жестокост. Аз я харесвам много и то не само заради страхотния дизайн, но и защото е една много хубава и умна алтернатива на кожата, която не бих носила никога. 
Създателката Амбика, открива своя източник на прежда когато среща два ангорски заека на местния пазар.  Тя оставя своя бизнес с плетени на една кука бикини и малкия си апартамент в Ню Уорк и напълно се посвещава на отглеждането на ангорски зайци.
Зайците на Амбика се стрижат на три месеца, когато козината им естествено е достигнала най-голямата си дължина и така се постига най-здраво и плътно влакно. Амбика работи заедно само с фермери, които имат по-малко от 20 зайци, така че да получават човешка грижа ежедневно и да имат достатъчно пространство да се шляят и упражняват и може да се обърне подобаващо внимание на тяхната диета. Какво мога да кажа...наистина добър начин са вземеш най-доброто от природата.


Angora wool is 800% warmer than sheep wool / Ангората е 800% по-топла от  обикновената вълнаAmbika Conroy and her bunny friend / Амбика Конрой и нейн приятел заек

trimming / подстригване
one rabbit = two hats
Ambika's Bikini collection - absolutely inspirational


story by eccoeco.blogspot.com
Wish you nice thoughts
Sweet Bay

Friday, February 17, 2012

Have a Nice Weekend / Желая ви хубав уикенд

"Buy less, fuck more" print by Natalie Orme

Celine Sweater / Пуловер Celine

Anya Ziourova (stylist) in a cable knit, turtle neck Celine sweater. 
Аня Зиорова (стилист) в поло с плетеници на Celine.


images: streetpeeper.com (Phil Oh)

Thursday, February 16, 2012

VICE produce Music Channel / VICE продуцират музикален канал

My favorite VICE magazine with a music channel Noisey...enjoy!
Моето любимо списание с музикален канал Noisey...забавлявайте се!
.

Michael Angel Fall 2012

Tuesday, February 14, 2012

3 Symptoms You Are In Love

Are you in love? In my opinion there 3 symptoms that are clear enough . If you see hearts everywhere, if love songs talk to you, if you hear birds singing even in a cold winter day. As you see it is not easy to be in love, so lets us be more kind to all victims of amour, at least today!photo by me (what I found in my muesli / какво намерих в мюслито си)

Влюбени ли сте? По мое мнение има три сигурни симптома. Ако виждате сърчица навсякъде, ако любовните песни ви говорят нещо, ако чувате песента на птиците дори в студен зимен ден. Както виждате не е лесно да си влюбен, така че да бъдем мили към жертвите на любовта поне днес!

Wish you nice thoughts
Sweet Bay 

Monday, February 13, 2012

Green Day / Зелен ден

Let's have a fresh start of the week with some green...
Нека започнем свежо седмицата с малко зелено...

?
source

source
source
source
sourceWish you nice thoughts
Sweet Bay

Saturday, February 11, 2012

Girly Hat / Момичешка шапка

This hat is for a 3 year-old girl. I think she will be pretty in the upcoming spring with it.
Тази шапка е за едно три годишно момиче. Мисля си, че ще е красива, през предстоящата пролет с нея.

Wish you nice thoughts
Sweet Bay

Cozy Cocoons / Удобни пашкулиCollection FALL 2012 / Collectif: Anastasia Lomonova, Lyn, and UNTTLD
images:dresstokillmagazine.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...