Pages

header 2Wednesday, February 8, 2012

Trash to Couture / Мода от ненужното

I love recycling and reusing - finding new functions for old items through imagination and craftsmanship. One of the blogs, that inspire me, is Trash to Couture of Laura Pifer. She is able to create miracles from old T-shirts and turn old-fashion crochet decorations into really nice dresses, using just her sewing machine and dyeing. Sometimes she even provides short tutorials and explanations, but most importantly - all these transformations look easy and make you feel like starting right now. 

Обичам рециклирането и повторното използване и въобще намирането на нова употреба на старите вещи чрез въображение и майсторство. Един от блоговете, които ме вдъхновяват в тази посока е Trash to Couture на Лаура Пифер. Тя е способна да създаде чудеса от стари тениски и да направи от стара, плетена на една кука, калъфка наистина хубави рокли с нейната шевна машина и малко боядисване. Понякога тя дори пише описания и обяснения, но най важното е че всички трансформации изглеждат лесни и те карат да искаш да започнеш и ти веднага. 


 
Wish you nice thoughts
Sweet Bay

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...