Pages

header 2Monday, June 10, 2013

Monday Mood Board - Mystic / Понеделнишко настроение - Мистерия


I have to say the imagination is the biggest gift and punishment that God gave us.
The archetypal fear sometimes is far a way better that the stress we have on Monday. If you enjoy my choices you must be a fairy tale fan.

Трябва да си кажа, че въображението и най-големия подарък и най-голямото наказание, което Бог ни е дал. Първичният страх понякога е за предпочитане пред стреса на един понеделник.
Ако ви харесват моите находки, вие вероятно, сте добър слушател на приказки.Sunday, June 9, 2013

Kitchen Inspiration / Вдъхновение за кухнята


Creating a beautiful scandinavian/industrial/vintage/modern/parctical kitchen is a big challenge. 
And yes - I want all these things at once!
I have no idea what I will decide at the end - really...BUT I will keep you updated on the mood fluctuations.
First, I will pin here and soon more on SB blog.

Създаването на красива скандинавска/индустриална/старовремска/модерна/практична кухня си е голямо предизвикателство. И да - искам всичко това в едно!
Нямам представа какво ще реша да избера накрая - наистина...Но ще ви държа в течение на промените в настроението. 
Първо, Pinterest и скоро и тук.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...