Pages

header 2Tuesday, March 27, 2012

DIY Pompom / Направи си сам помпон

It appears that without pompoms, vast number of ideas for hats, shawls, martenitza, jewellery, decorations, kid's costumes, carnaval costumes, and ect. won't be possible.So that why I wrote several directions for pompom making and added a visual tutorial how to make a rainbow pompom.What you need is two templates from heavy paper or cardboard in the shape of donut. You put them together and wind up tarn around. Naturally, the size of the pompom depends on the size of the template.
Usually the pompom is done from left over yarn, but if you have choice, get fine merino wool or fine acrilic brand for thick pompom and heavier yarn for more bushy pompom. If you end up winding more yarn, it would be tougher, and if you do not - it would look more like shaggy tassel. When tying the pompom (you wind the yarn around the donut) make sure the knot is tight and leave a decent length of yarn - you're gonna use this to attach it (if that's your intention).
If you’re making a pompon for a hat and it came out heavier you may sew it with a button on the inside – it would add strength.
In order to be more elaborate – I’ll uncover that quite often I do make pompoms winding yarn around my fingers and tightly knotting throughout the middle with a thread. I end up with shaggier pompons, and if needed, I reshape them with a sccissor. For miniature pompons, I use small fork, instead.
Quite a lot of beautifull ideas could be materialized with a simple pompon, a little something for everyone – here.

Оказва се, че без помпони много от идеите за шапки, шалове, мартенички, бижута, украси, детски костюми, карнавални костюми...и т.н. са невъзможни. За това няколко насоки как да направим сами помпон и едно визуално ръководство за помпон с цветовете на дъгата. 
Това, което се нуждаете е шаблони - два еднакви геврека, направени от твърд картон или хартия. Поставени един върху друг - около тях се намотава преждата. От големината на шаблонът зависи и големината на помпона.
Обикновено помнонът се прави от останала прежда, но ако можете да избирате, изберете тънка вълнена /мерино/ или тънка акрилна прежда за по-плътен помпон и по-дебела прежда за по-рошав. Ако намотаете около кръглия шаблон повече прежда, помпонът ще е по-твърд, ако сложите по-малко намотки пък, ще прилича повече на пискюл и ще е рошоглав.  Когато завързвате помпона (омотавате конец между двата кръга на шаблона, преди да режете), стегнете хубаво и завържете здраво, оставете по дълъг конец - с него ще пришиете помпона, ако имате такива намерения.
Ако помпонът е за шапка и се е получил по-тежък, може да го зашиете с копче от вътрешната страна на шапката - то ще даде допълнителна здравина.
За да бъда докрай подробна, ще ви разкрия, че аз често правя помпоните си като намотавам прежда около опънатите си пръсти на ръката и здраво връзвам през средата с конец. Получават ми се по-рошави помпони, които при нужда оформям с ножицата. За миниатюрни помпони съм ползвала средните зъбци на вилица вместо пръсти.
Много красиви идеи могат да се реализират с прост помпон, за всекиго по нещо тук.

picture kraftcroch

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...