Pages

header 2Wednesday, March 21, 2012

Three Man In The Boat / Трима мъже в лодката


The Irish brand for hand knitted menswear Inis Meant is really inspiring. They present the tradition of the Aran knitting and the beautiful natural colors of the wool with love and create seriously beautiful wear.
Looking at their collections you could feel the mood of the tiny island in the Atlantic, where life is simple but not easy. The fisherman are in their curach (traditional fishing boat of the Aran Islands), kids play on the stony beach, women are probably knitting...Enjoy some images!

Ирландският бранд за ръчно плетиво за мъже Inis Meant е наистина вдъхновяващ. Те представят традицията на плетенето от островите Аран и натуралните цветове на вълната с любов и така създават страшно красиви облекла.
Когато гледаш техните колекции можеш да почувстваш настроението от малкия остров в Атлантика, където животът е прост, но не и лесен. Рибарите са в техния curach - традиционната лодка на островите Аран, децата играят на каменистия бряг, жените може би плетат...Насладете се на малко снимки!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...