Pages

header 2



Friday, April 20, 2012

Trend: Geometric part 1 / Тренд: Геометричен част 1

Here are some beautiful pictures representing the trend of geometric forms in the interior as decoration. The shoots are from the family home of the talented stylist Susanna Ventu in Helsinki /Finland/ and are taken by Petra Bindel for the American magazine DWELL. To make the same style you need white walls, ikea and an additional hint from part 2 of this post:)

Ето няколко снимки, представящи тренда на геометричните форми в интериора като декорация. Снимките са от семейното жилище на талантливата стилистка Сузана Венту в Хелзинки /Финландия/ и са направяни от Петра Бендел, за американското интериорното списание DWELL. За да постигнете този стил ви трябват бели стени, икеа и малко допълнителна помощ от част 2 на този пост.





No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...