Pages

header 2Saturday, January 28, 2012

Yarn Future / Бъдещето на преждата

Pitti Filati fair is taking place twice a year - in January and June - in Florence and gathers in one place the most advanced yarn manufacturers and offers to all visitors very interesting visual stimuli and inspirations. Here are several pictures from there taken by Anna Batistta that will reveal a little from the future of the yarns. If you interest in the topic I will suggest you go to her blog and read her cool materials. 

Панаирът Pitti Filati си провежда два пъти годишно, през януари и през юни във Флоренция и събира н аедно място най-добрите производители на прежди и предлага на посетителите много интересни визуални стимули и вдъхновения. Ето няколко снимки, направени от Ана Батиста, които ще разкрият малко от бъдещето на преждите. Ако се интересувате от теата ви предлагам да отидете на нейния блог и да прочетете повече от страхотните и материали.
Zegna Baruffa/Chiavazza Spring/Summer 2013 Yarns at Pitti Filatidesigner  Angelo Figus and knitwear expert Nicola Jane Miller present Spring/Summer 2013 trends
Wish you nice thoughts
Sweet Bay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...