Pages

header 2Thursday, December 22, 2011

Cristmas thougths Коледни мисли

Like any year near Christmas, my mind is occupied with the ever interesting question - what will I get from Santa. Till now, I have the slight suspicion that the goof fellow is in debt. However there is some time left for the Christmas spirit to remind us for our closest and to deliver our secret wishes. I do hope that by the end .. there will be a happy end. Patience…
Now ... about the Resolutions. Have you prepared yours? What in your life you would like to change in 2012? There is plenty of time till New Year night that is usually the starting event for all new resolutions and you should use it right.
This year my resolutions worked well. So my advice is to relax and think what you WANT to do and to achieve, how you want to live in a year period and how you will know you have achieved your goals.
One of the top ten resolutions is to get fit which means more fitness and better food. I will say you to imagine feeling healthy and stronger, looking fabulous in shorts. I am sure you WANT this. Then it will be easy to change your daily routine and you will have no fear that you will miss something even french fries. I am sure in summer you will open your closet and voala you will find you have more than five new sexy garments and you wear them regularly. Mission accomplished!Като всяка година по Коледа ума ми е зает с много интересния въпрос какво ще получа от дядо Коледа. Към момента имам подозрение, че добрия старец ми е малко длъжник. Както и да е все още има време коледния дух да ни напомни за нашите близки и да сбъдне тайните ни мечти. Надявам се, че накрая ще има щастлива развръзка. Търпение...

Сега...за обещанията. Приготвихте ли си новогодишните обещания? Какво искате да промените в живота си през 2012? Все още има време до нова година, когато обикновено започват да тече спазването на обещанието, така че го използвайте правилно.

Тази година моите обещания свършиха работа. Така че съветът ми е да се отпуснете и да си помислите какво ИСКАМ да направя и да постигна, как искате да живеете след една година и как ще разберете, че сте постигнали целта.

Едно от обещания в първата десетка по популярност е да вляза във форма, което значи повече упражнения във фитнеса и по-качествена храна. Аз бих казала да си представите, че сте по-здрави и по-силни и изглеждате страхотно в къси панталонки. Сигурна съм, че това е нещо, което ИСКАТЕ. След това ще ви е лесно да си промените навиците и няма да ви е страх, че нещо ще ви липсва, дори и пържените картофки. Сигурна съм, че през лятото ще отворите гардероба си и voala вътре ще има поне пет нови секси дрешки и ще ги обличате редовно. Мисията е изпълнена!

Let me visualize a little:

I would like to stay here and to think about my New Year's resolutions while snowing:
Некa си представя:
Бих искала да си седя тук и докато нали сняг, да си мисля за новогодишните си обещания:Wearing:

Облечена с:


pictures: itemsbydesignbird.blogspot.com и svpply.com

Wish you nice thoughts

Sweet Bay

 

 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...