Pages

header 2Monday, May 14, 2012

Digital Crocheting / Дигитално плетене на кука

The collection of Laura Theiss for Autumn/Winter 2012-13 is шге contemporary crochet that I was searching for. This digital crochet gives new path for an old craft and make it applicable in the era of technical miracles. 
What give Laura direction for this cloths is in her interview for Irenebrination blog "The main inspiration came from early science fiction films, the space, maps of the moon, lunar rocks and titanium-rich minerals. So the color palette – atmospheric shades of dark blue, titanium grey, metallic glints with a splash of multicolored nuances – and the combination of two yarns, Italian merino wool and metallic, hint at the mysteries of the cosmos and at a modern sci-fi tale evoked also through the crocheted headdresses and masks accompanying the garments". 

Колекцията на Лора Тейс Есен-Зима 2012-13 е съвременното плетиво на една кука, което търсех от известно време. Дигиталното плетене дава нов път на стар занаят и го прави приложим в ера на технически чудеса. Какво е дало посока на Лора за създадените от нея дрехи е в интервюто и за Irenebrination blog "Главно, вдъхновението дойде от ранните научно-фантастични филми, космоса, карти на луната, лунни скали и богати на тутан материали. Така че цветовете са - атмосферни нюанси на тъмно синьото, титаново сиво, метална лента с нюанси на дъгата- комбинацията на две прежди - италианско мерино и ламе, загатване за мистерията на космоса и на модерната научно-фантастична приказка има също при плетените каски и маски, придружаващи облеклата".

Credits:
Photos:

Photographer: Oggy Yordanov
Styling: My Name is Kabir
Model: Nastya P@Models1 
Laura Theiss SS2011
Laura Theiss SS2011
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...